Regulamin ośrodka Perełka 

 

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w ciągu 3 dni w wysokości ustalonej kwoty przy rezerwacji wstępnej . Pozostałą kwotę należy uiścić w gotówce lub przelewem w dniu przyjazdu na konto. Anna Rosman 83 1090 1968 0000 0005 2206 0803

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, kończy o godzinie 10:00.

 3. Parking monitorowany ,niestrzeżony jest bezpłatny dla gości ośrodka. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonych miejscach.

 4. Cisza nocna trwa od godziny 23:00 do godziny 7:00. W przypadku jej nie przestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 23:00.

 5. We wszystkich domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (również e-papierosów) smażenia ryb, używania otwartego ognia, palenia świeczek. W domkach zainstalowane są czujki dymu. Każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie czujki dymu związane jest z automatycznym powiadomieniem służb ochrony . Za naruszenie tego zakazu właściciel ma prawo obciążyć wynajmującego kosztem w wysokości 1000 zł  za naprawienie szkód i doprowadzeniem domku do stanu z przed wynajęcia domku . W przypadku gdy podana kwota nie pokryje kosztów naprawy wynajmujący pokrywa wszystkie koszty z tym związane .

 6. Goście zobowiązani są do utrzymania i oddania domku w stanie w którym go obejmują a wszystkie usterki które zostaną wykryte przed przystąpieniem do użytkowania powinny być niezwłocznie zgłoszone właścicielowi.

 7. O usterkach powstałych w trakcie użytkowania należy  niezwłocznie poinformować właścicieli.

 8. Zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną (grille elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki, tostery itp.) bądź gazową nie będących wyposażeniem domków.Ze względów bezpieczeństwa przed opuszczeniem domku prosimy o każdorazowe wyłączanie światła , wszystkich urządzeń elektrycznych oraz pozamykanie okien .

 9. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy .

 10. W celu zachowania bezpieczeństwa mienia i pozostawionych rzeczy prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone lub skradzione mienie tj.: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domach i samochodach.

 12. Cena usługi nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody doznane na majątku i zdrowiu trzeciej osoby) w czasie całego pobytu właściciele nie ponoszą odpowiedzialności i zalecają na okres pobytu wykupienie dodatkowego ubezpieczenia

 13. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka ponoszą odpowiedzialność ich rodzice lub opiekunowie.

 14. Ze względu na dobro i komfort wszystkich Gości nie wyrażamy zgody na pobyt ze zwierzętami.

 15. Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków rezerwacji oraz Regulaminu.

 16. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd czy wcześniejsze opuszczenie kompleksu, spowodowane nie z winy właściciela, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.

 17. Goście zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 18. W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu ośrodka właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

Dodatkowe opłaty : 

 

Opłata miejscowa (klimatyczna) według stawki podanej przez Gminę Darłowo na dany rok .

 

Nie pobieramy dodatkowych opłat za prąd , wodę, parking, korzystanie z rowerów, sprzętu plażowego czy sauny

 

Wystawiamy faktury vat.

 

 

Nie przyjmujemy zwierząt .

sezon niski

sezon średni

sezon wysoki

Cena za domek 

01.04 do 22.06 - 300 zł doba/domek

26.08 do 15.09 - 300 zł doba/domek

 

22.06 do 29.06 - 350 zł doba/domek

19.08 do 26.08 - 350 zł doba/domek

 

29.06 do 06.07 - 400 zł doba/domek

06.07 do 12.08 - 450 zł doba/domek

12.08 do 19.08 - 400 zł doba/domek

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

Zarezerwuj teraz!